สถิติจังหวัดร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทั้งนี้ สถิติจังหวัดพังงา ได้นำเอกสารประชาสัมพันธฺ์โครงการสำรวจข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 แจกในที่ประชุม