สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พิธีตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี