สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)

มื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งประสานการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว ณ ลานหน้าร้านที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนคริินทร์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา