สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยได้ร่วมนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6