สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยได้ร่วมนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ตามกรอบประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต