สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี