สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6