ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล"

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐ การบริหารงานและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารสโมสร ชั้น2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6