ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล"

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐ การบริหารงานและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 ณ อาคารสโมสร ชั้น2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy)