สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่6/2561

เมือวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมชี้แจง การติดตาม การตรวจราชการและโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2561 จากส่วนกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร โดยมีดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา