สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"

เมือวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน และถวายแด่พระภิกษุในพื้นที่ อำเภอกะปง ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดย มีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา