สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"

เมือวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชน และถวายแด่พระภิกษุในพื้นที่ อำเภอกะปง ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" โดย มีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6