สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมประชุมด้วย