สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมประชุมด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6