งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา