กิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"   เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์  ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ประกอบกับเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ณ หน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6