กิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"   เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์  ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ประกอบกับเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ณ หน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา