สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 "อุ่นรักทั่วหล้า มหาสงกรานต์จังหวัดพังงา" รดน้ำขอพรจากนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี และผูู้อาวุโสในจังหวัดพังงา เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแต่โบราณ  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่า