โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิืธีเปิดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดประชุมศึกษา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน