โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี