สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

เมือวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2561 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา