ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อชี้แจง ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาโครงการต่าง ๆ และภารกิจของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6