ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อชี้แจง ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาโครงการต่าง ๆ และภารกิจของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา