ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาโครงการ 1 กิจกรรม 1จังหวัด โดยมีนายมานิต  เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา