ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค

เมือวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชำนาญการ  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำอินโฟกราฟฟิคโดยใช้ MS.Powerpoint  ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6