โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนพฤษภาคม)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวสินีนุช ศรีนวล นักวิชาการสถิติชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤษภาคม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคีรีวงศ์ หมู่ที่3 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน พร้อมทั้งได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6