กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อเสนอภาพอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดภายในประเทศ โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม The Leaf on The Sands เขาหลัก