กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อเสนอภาพอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดภายในประเทศ โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม The Leaf on The Sands เขาหลัก


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6