โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  มอบหมายให้นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" ณ หมู่ที่2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน พร้อมทั้งได้นำเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่แก่ประชาชน และนำอุปกรณ์การเรียนแจกให้กับเด็ก


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6