โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  มอบหมายให้นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" ณ หมู่ที่2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน พร้อมทั้งได้นำเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่แก่ประชาชน และนำอุปกรณ์การเรียนแจกให้กับเด็ก