กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561   ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ประกอบด้วย ต้นตะเคียนทอง และต้นสักทอง จำนวน 69 ต้น ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา