กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2561   ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ประกอบด้วย ต้นตะเคียนทอง และต้นสักทอง จำนวน 69 ต้น ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6