โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

เมือวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ หมู่ที่6 บ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา