ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐
โทร. ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๔๘, ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๔๙
Fax ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๔๘
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6