ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น๓ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐
โทร. ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๔๘, ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๔๙
Fax ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๔๘
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.