ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา08.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีนายนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา