สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็๋ตประชารัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สร้างความเข้าใจทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา