สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

.

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจจังหวัดพังงา ในทุกวันธรรมสวนะ ณ วัดบ้านเตรียม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา