สถิติจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนระดับประเทศ

เมื่อวันพุธที่6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา