สถิติจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จประเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28  กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2561 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต