โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเยี่ยมเยียนวัดในทุกวันธรรมสวนะ  ณ วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6