สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3)

เมื่อวันอาทิตย์ที่22 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความแข้มแข็งทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ ตลาดลองแล บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6