สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยการเลี้ยงอาหาร แก่ นักเรียนในโรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา