ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายวิโรจน์  เลื่อนราม      รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    ที่ปรึกษาใหญ่ยิ่ง    ศิริธนาภิวัฒน์ และคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เยี่ยมชมศาลากลางจังหวัดพังงา แห่งใหม่


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6