เปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

มื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน     เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง