เปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

มื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน     เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6