ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมชี้แจง เชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" เกี่ยวกับกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ และชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในระดับภาค ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น3 ศูนย์ราชการฯ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6