โครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่6 นำเสนอผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน