พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.40 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้        นายคนอง ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และดำเนินโครงการสานพลัง สานสายใย รวมใจภักดิ์ ร่วมกันสานต่อปณิธานแม่ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน