พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.40 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้        นายคนอง ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และดำเนินโครงการสานพลัง สานสายใย รวมใจภักดิ์ ร่วมกันสานต่อปณิธานแม่ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6