แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพังงา ไตรมาส4 เขียนโดย admin 41
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 113
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 90
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 112
สถิติด้านการเกษตรจังหวัดพังงาปี 2558-2561 เขียนโดย admin 109
ดัชนีความก้าวหน้าของคนพังงา ปี2560 เขียนโดย admin 147
การมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) ในครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 124
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 194
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 117
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 146