แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 40
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 43
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 113
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 90
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพังงา ไตรมาส4 เขียนโดย admin 225
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 316
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 238
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 266
สถิติด้านการเกษตรจังหวัดพังงาปี 2558-2561 เขียนโดย admin 261
ดัชนีความก้าวหน้าของคนพังงา ปี2560 เขียนโดย admin 324