แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 61
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 49
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพังงา ไตรมาส4 เขียนโดย admin 179
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 262
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 197
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 219
สถิติด้านการเกษตรจังหวัดพังงาปี 2558-2561 เขียนโดย admin 214
ดัชนีความก้าวหน้าของคนพังงา ปี2560 เขียนโดย admin 271
การมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) ในครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 199
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 312