แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ดัชนีความก้าวหน้าของคนพังงา ปี2560 เขียนโดย admin 45
การมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) ในครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 41
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 4 พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 47
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 47
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 55
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 (สิงหาคม พ.ศ.2560) เขียนโดย admin 53
ภาพอนาคตจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 316
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 483
ประชากรของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 452
อัตราการว่างงานของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 428