แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 20
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 27
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่2 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 87
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 74
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดพังงา ไตรมาส4 เขียนโดย admin 205
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 293
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาส1 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 219
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 246
สถิติด้านการเกษตรจังหวัดพังงาปี 2558-2561 เขียนโดย admin 242
ดัชนีความก้าวหน้าของคนพังงา ปี2560 เขียนโดย admin 299