แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดพังงา ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 15
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 18
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 (สิงหาคม พ.ศ.2560) เขียนโดย admin 16
ภาพอนาคตจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 274
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 424
ประชากรของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 395
อัตราการว่างงานของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 398
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน จังหวัดพังงา ปี 2556 เขียนโดย admin 638