แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 0
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 14
งบทดลอง เขียนโดย admin 7
งบทดลอง เขียนโดย admin 0
พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดพังงา ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดพังงา นำหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม เข้าพบผู้ว่าราชการพังงา เขียนโดย admin 8
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferenceเรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เขียนโดย admin 112
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด –19 เขียนโดย admin 4
ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) เขียนโดย admin 4
ร่วมประชุมเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 เขียนโดย admin 2
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทสกาลปีใหม่ เขียนโดย admin 4
ร่วมประชุมเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด –19 เขียนโดย admin 4
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 9
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 8
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 5
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 14
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เขียนโดย admin 12
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 14
ร่วมประชุมคระกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 16
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพังงา 2563 PHANGNGA "The Ultimate Lifestyle" พังงา...ที่สุดทุกไลฟ์สไตล์ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวพื้นที่ เขียนโดย admin 15
Thailand-Korea Smart City Day 2020 เขียนโดย admin 14
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บ้านนิคมสามัคคี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 12
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เขียนโดย admin 6
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล(อสด. เขียนโดย admin 14
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 28
ประชุมปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เขียนโดย admin 23
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เขียนโดย admin 23
ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัดารขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 24
ร่วมประกอบพิธีมหามงคล 3 ศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" เขียนโดย admin 14
ร่วมประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 7
เข้าร่วมประชุมในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล เขียนโดย admin 30
ร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 7 เขียนโดย admin 28
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 27
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 227
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย admin 31
ร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 26
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 165
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 546
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เขียนโดย admin 47
ร่วมกิจกรรม RUN FAMILY TO BE NUMBER ONE PHANGNGA 2020 เขียนโดย admin 44
คณะผู้บริหารกระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต เขียนโดย admin 31
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 36
ร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (ชุมพร ระนอง และพังงา) เขียนโดย admin 29
ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม เขียนโดย admin 33
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 25
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 127
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เขียนโดย admin 45
เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 34
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2563 เขียนโดย admin 31
ร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ เขียนโดย admin 33
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 26
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังโควิด 19 ในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 27
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำจิตอาสา ปลูกต้นบานบุรี ทำความสะอาด บขส.พังงา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 33
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 30
ร่วมงานแถลงข่าว​ โครงการพัฒนาธุรกิจ​และเกษตรกร​ประยุกต์​ใช้​เทคโนโลยี​ดิจิทัล​ (depa​ Transformation Voucher)​ เขียนโดย admin 35
ร่วมอบรม "การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล" เขียนโดย admin 29
เตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนครีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขียนโดย admin 29
จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 35
ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชน จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 38
พิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” เขียนโดย admin 28
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 41
ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบVideo Conferenceตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ครั้ง1/2564 เขียนโดย admin 154
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 41
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น"หการปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่๒ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ" เขียนโดย admin 45
ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล เขียนโดย admin 36
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 41
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 64
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 135
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดพังงา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 63
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สดจริง หรอยจัง เลพังงา" โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เขียนโดย admin 57
ร่วมประชุมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เขียนโดย admin 58
ร่วมเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 52
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 9 / 2563 เขียนโดย admin 54
ร่วม​ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 73
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 67
ร่วมงานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 70
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VCS ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพังงา เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 70
ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การงานยาเสพติดของคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด เขียนโดย admin 65
สถิติการท่องเที่ยวพังงาหลังสถานการณ์ Covid-19 เขียนโดย admin 79
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 82
สำนักงานสถิติเเห่งชาติประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการจัดทำสำมะโนประชากรเคหะใหม่ NEW NORMAL เขียนโดย admin 73
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 เขียนโดย admin 74
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 70
โครงการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 57
โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 61
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 86
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 77
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 เขียนโดย admin 79
เข้าร่วมการประชุมกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 91
ร่วมพิธีเปิด โครงการศุนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 86
เข้าร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางระบบ เอฟเอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต เขียนโดย admin 74
เข้าร่วมการประชุมกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 78
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 85
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย admin 76
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 77
กิจกรรมจิตอาสาพังงา ร่วมพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 70
เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือมาเนาะ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 85
ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือช่องหลาด อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 83
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาด ขัด ล้าง บริเวณตลาดสดกราภูงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 85
ร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีลและเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 126
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 130
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 130
ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ EIT เขียนโดย admin 126
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 110
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 109
ร่วมเปิดกิจกรรมประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 104
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 107
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 104
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 108
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 97
ร่วมประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 เขียนโดย admin 110
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คร้ังที่2/2563 เขียนโดย admin 88
ลงพื้นที่โครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 115
ร่วมประชุม "การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผูผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" เขียนโดย admin 111
ร่วมประชุมจี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาผ่านระบบ vdo conference เขียนโดย admin 278
ร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 114
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 117
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เขียนโดย admin 114
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 121
ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เขียนโดย admin 108
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 143
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 114
จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 131
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์โดยใช้ Cisco webex ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำภาคใต้ เขียนโดย admin 151
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 123
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 119
ร่วมประชุม เพื่อหารือการบูรณาการการนำแอพพลิเคชั่นและการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 124
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 112
ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแนะนําการใช้งาน Application "WeFightCOVID-2019“ เขียนโดย admin 105
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 112
ร่วมรับฟังการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เขียนโดย admin 116
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เขียนโดย admin 108
ประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 143
การประชุมร่วมระหว่างจังหวัดพังงา กับผู้แทน 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดระนอง เขียนโดย admin 146
ร่วมประชุมการแจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 156
การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 143
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 151
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 141
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 148
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 137
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 146
สถิติจังหวัดพังงามอบเครื่องอุปโภคบริโภค เขียนโดย admin 124
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 204
ร่วมประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 139
ร่วมประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 134
สถิติจังจังหวัดพังงาร่วมมอบตู้อะคริลิคตรวจโรคและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ เขียนโดย admin 154
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 155
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมแจกข้าวกล่องที่บริเวณด้านหน้าร้านเดอะบาเลย์ เขียนโดย admin 148
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขียนโดย admin 148
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 151
ร่วมประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 135
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 129
เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อกำหนด ออกตามมาตราตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เขียนโดย admin 126
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิลด์ (FaceShield)เพื่อมอบให้กับให้กับบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพังงา เขียนโดย admin 135
เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงาร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 134
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 131
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 133
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 129
ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงา ร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 145
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 132
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 136
ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบVideo Conference เขียนโดย admin 136
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 เขียนโดย admin 139
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 142
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 146
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 132
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 136
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 144
อบรมแบบสอบถามโครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 142
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563เเละสถานการณ์ไวรัส covid-19 เขียนโดย admin 132
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 144
ร่วมฟังการประชุมชี้แจง การติดตาม การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference เขียนโดย admin 141
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอกะปง เขียนโดย admin 140
อบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เขียนโดย admin 135
พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 52 และโครงการบัวแก้วสัญจร เขียนโดย admin 137
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย admin 144
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 142
ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 126
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2563 เขียนโดย admin 151
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 136
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลสินค้าและบริการโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 148
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 141
ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 136
อบรมแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 148
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 131
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 139
ร่วมหารือ"โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร" เขียนโดย admin 136
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 138
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 149
ร่วมงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 149
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงาและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 166
ประชุมคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D๑) เขียนโดย admin 152
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เขียนโดย admin 154
เรือนจำจังหวัดพังงา เปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ยกระดับสุขภาพผู้ต้องขัง เขียนโดย admin 142
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ชุดพื้่นเมือง เขียนโดย admin 149
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 153
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 163
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า" จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 357
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 164
สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานพิธีเปดถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 154
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 156
ผู้ว่าฯพังงา นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 117
ร่วมเป็นเกียรติใน "งานสมโภชผอบทองคำและแห่พระธาตุ" วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) เขียนโดย admin 167
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เขียนโดย admin 176
นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกันอาราธนาศีล สวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 159
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ชุมชนตอตั้ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เขียนโดย admin 151
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมายเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปาและโรงแรม เจดับบลิวแมริออทเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา เขียนโดย admin 164
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 149
วันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 164
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดคลองงา” อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 157
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดลองแล” อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 164
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 149
ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 และเจ้าเมืองพังงาในอดีต เขียนโดย admin 171
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 123
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 156
ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 178
ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม/สรุปประเด็นปัญหาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 และการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 169
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 197
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 168
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 163
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 174
คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ เขียนโดย admin 152
ย้อนยุค เสวนา...เรื่องนายเหมืองพังงา (...ซีซั่น 1) เขียนโดย admin 166
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 169
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดสร้างภาพลักษณ์สวยงามเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2563 เขียนโดย admin 166
การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 141
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 169
Big Cleaning Day ประจำศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 164
ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการก่อสร้างสนามบินระดับพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 167
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เขียนโดย admin 173
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 160
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 169
การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 184
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 171
มอบเกียรติบัตรโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้่ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 172
อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 185
ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 183
ร่วมมอบสิ่งของในการออกร้านมัจฉากาชาด "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 176
ขอพรปีใหม่ 2563 เขียนโดย admin 163
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 152
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 166
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 180
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา 62 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 178
เข้าร่วมรายการ ร้อยเรื่องอันดามัน ณ สถาณีวิทยุ สวท.พังงา F.M.100MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 172
พิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดพังงา ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เขียนโดย admin 173
พิธีรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิและกิจกรรมเนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี เขียนโดย admin 184
เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 163
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 174
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 182
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอความร่วมมือโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงาเมืองแห่งความสุข" เขียนโดย admin 167
กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 171
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 154
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 158
เปิดโครงการ "เดิน กิน ชิม เที่ยว " ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 157
พิธีปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล เขียนโดย admin 169
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูยน์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 181
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 176
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ ทุจริต"  ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 185
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 166
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 182
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 180
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 209
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขียนโดย admin 205
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 185
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 220
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี เขียนโดย admin 181
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เขียนโดย admin 190
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 174
RAM PHANGNGA RUN เขียนโดย admin 176
กิจกรรมจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 180
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา" เขียนโดย admin 186
ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 184
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการติดตามงาน และการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 196
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน และการจัดแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย admin 173
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 199
สถิติจังหวัดพังงาร่วมรับฟังการหารือเพื่อขับเคลื่อนเเผนส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 261
ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 173
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 214
การแข่งขันจักรยานระดับโลก รายการ "เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ 2019” (L’Etape Thailand by Tour de France 2019) เขียนโดย admin 223
วิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ เขียนโดย admin 195
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 179
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 171
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เเละจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 182
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 197
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 216
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 194
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 189
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 199
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดมหกรรม "เที่ยวพังงาสุขใจ @ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึพังงา" เขียนโดย admin 162
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน phang-nga Beach Trail 2019 เขียนโดย admin 174
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เขียนโดย admin 198
สถิติจังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 182
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 196
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) เขียนโดย admin 206
ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล เขียนโดย admin 211
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 186
ออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 193
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เขียนโดย admin 177
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 210
Infographic เขียนโดย admin 212
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 209
วันสตรีไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 208
กิจกรรมโครงการรวมใจเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 224
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 201
ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 180
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 216
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 206
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอคุระบุรี) เขียนโดย admin 202
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 219
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เขียนโดย admin 212
บันทึกเสียงคำถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 181
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 218
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 219
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวง DE ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 207
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 206
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 209
การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น เขียนโดย admin 264
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 218
วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 232
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 232
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow" ณ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 212
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)เดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 218
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 211
ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างย้่ังยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 214
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 219
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 213
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 232
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 222
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 231
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 199
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 223
กิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งกลางใจเขา" Phang-nga Hospital Run 2019 เขียนโดย admin 224
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 223
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 245
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 238
อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 215
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 218
สถิติจังหวัดพังงาร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เขียนโดย admin 208
สถิติจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 206
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เขียนโดย admin 232
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 219
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 220
ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 56 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 226
การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 212
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 216
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 195
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 220
ประชุมอบรมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 198
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 227
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 203
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 197
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 202
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 230
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 201
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 228
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 209
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 223
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 234
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เขียนโดย admin 233
ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เขียนโดย admin 238
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 218
พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เขียนโดย admin 330
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด เขียนโดย admin 236
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 241
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เขียนโดย admin 213
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้่ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 254
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 252
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร(Field Day) เขียนโดย admin 271
กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย admin 268
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 260
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 260
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เขียนโดย admin 278
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 261
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 251
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 259
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ณ ถ้ำน้ำผุด พังงา เขียนโดย admin 282
จิตอาสาเกาะพระทอง เขียนโดย admin 276
ประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 255
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 270
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 255
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 248
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 229
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 303
พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 255
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 271
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 245
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 269
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย เขียนโดย admin 264
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 284
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 256
สถิติจังหวัดพังงามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 268
อบรมแบบ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 284
งาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 281
Kick Off การปฏิบัติตามแผน 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เขียนโดย admin 267
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 275
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 245
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วป่า เขียนโดย admin 269
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วทุ่ง เขียนโดย admin 281
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 233
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน"ปาบึก" เขียนโดย admin 257
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 268
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ และปล่อยแถวรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 297
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 333
ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 301
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 255
No Gift Policy เขียนโดย admin 265
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เขียนโดย admin 272
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 263
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 269
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 284
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 286
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 246
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 282
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เขียนโดย admin 255
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 299
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 248
ประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ เขียนโดย admin 278
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 280
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 273
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 313
โครงการสำรวจการมีการใช้่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (เดือนพฤศจิกายน) เขียนโดย admin 293
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 292
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 336
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 273
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 269
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 283
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 279
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 264
การแข่งขันจักรยาน L'e Tape Thailand by Le Tour de France Phangnga 2018 เขียนโดย admin 303
จิตอาสา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เขียนโดย admin 280
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 276
พิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 313
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 393
โครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 329
เคารพธงชาติไทยและกล่าวคำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เขียนโดย admin 393
"มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nga City" เขียนโดย admin 355
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 351
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 302
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาสให้ชุมชน" เขียนโดย admin 328
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 300
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด เขียนโดย admin 343
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนสิงหาคม) เขียนโดย admin 158
โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 291
สถิติจังหวัดพังงาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 333
เปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เขียนโดย admin 301
ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ...ถ้วนหน้า @อำเภอกะปง-อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 290
ส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยสู่สากลประจำปี2561 เขียนโดย admin 282
บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เขียนโดย admin 268
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 273
1 กิจกรรม 1 จังหวัด เขียนโดย admin 320
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 297
สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 276
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมทำบัญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย admin 281
phangnga smart travel เขียนโดย admin 294
โครงการจิดอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เขียนโดย admin 279
ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 313
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 299
สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 282
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) เขียนโดย admin 261
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็น "มองภาพอนาคตเขาหลักสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน" เขียนโดย admin 289
ประสานและติดตาม โครงการสำรวจเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 296
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 375
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 314
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 435
โครงการสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 307
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "โครงการเน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 281
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 295
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 653
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็๋ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 301
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 281
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 296
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 334
สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 293
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ เขียนโดย admin 366
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนกรกฎาคม) เขียนโดย admin 266
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 309
ตรวจสอบสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 320
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมิถุนายน) เขียนโดย admin 289
ออกตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 280
โครงการสำรวจคุณภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 319
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และที่พักแรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 373
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 662
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 314
ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 339
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 324
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 306
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 331
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 301
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เขียนโดย admin 310
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 305
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 277
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 371
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 295
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนพฤษภาคม) เขียนโดย admin 278
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 276
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 264
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 301
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 285
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 272
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 296
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 340
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 293
สถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 386
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน เขียนโดย admin 311
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 348
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 286
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เขียนโดย admin 335
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 314
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 449
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนม่ีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 320
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา(คปส.) ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 319
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" เขียนโดย admin 282
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 395
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561 เขียนโดย admin 327
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 322
สถิติจังหวัดร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 345
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 333
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 349
ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 317
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 318
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 379
ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 483
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 343
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 304
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 315
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 316
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 332
พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 327
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมกราคม) เขียนโดย admin 389
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ อำเภอคุระบุรี เขียนโดย admin 372
ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 334
ประชุมการกำหนดร่างของเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) เขียนโดย admin 339
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 323
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เขียนโดย admin 366
ติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 339
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 342
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 340
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 369
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 310
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา(คสป.) เขียนโดย admin 448
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนธันวาคม) เขียนโดย admin 387
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 397
หารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 380
ทดสอบการให้บริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 386
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เขียนโดย admin 351
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 351
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 341
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 388
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 454
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 563
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 462
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ เขียนโดย admin 467
สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ.2558-2559 เขียนโดย admin 871
โรคไข้เลือดออก เขียนโดย admin 1088
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาประจำเดือนเมษายน 2558 เขียนโดย admin 546
ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนโดย admin 601
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม 2557 เขียนโดย 10 473
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เขียนโดย 9 924
สถิติการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 2556 เขียนโดย 6 582


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6