แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อมูลความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดพังงา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 2
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "สดจริง หรอยจัง เลพังงา" โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เขียนโดย admin 2
ร่วมประชุมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เขียนโดย admin 2
ร่วมเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 9
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 9 / 2563 เขียนโดย admin 6
ร่วม​ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 19
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 19
ร่วมงานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VCS ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพังงา เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 21
ร่วมประชุมเพื่อร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การงานยาเสพติดของคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด เขียนโดย admin 25
สถิติการท่องเที่ยวพังงาหลังสถานการณ์ Covid-19 เขียนโดย admin 30
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 34
สำนักงานสถิติเเห่งชาติประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการจัดทำสำมะโนประชากรเคหะใหม่ NEW NORMAL เขียนโดย admin 33
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 เขียนโดย admin 29
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 32
โครงการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 21
โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 21
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เขียนโดย admin 43
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เขียนโดย admin 40
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 เขียนโดย admin 41
เข้าร่วมการประชุมกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 48
ร่วมพิธีเปิด โครงการศุนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 43
เข้าร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางระบบ เอฟเอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต เขียนโดย admin 35
เข้าร่วมการประชุมกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 38
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 38
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย admin 39
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 41
กิจกรรมจิตอาสาพังงา ร่วมพัฒนาวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 36
เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือมาเนาะ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 46
ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือช่องหลาด อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 43
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาด ขัด ล้าง บริเวณตลาดสดกราภูงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 47
ร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีลและเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 85
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 86
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 89
ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ EIT เขียนโดย admin 84
ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 71
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 67
ร่วมเปิดกิจกรรมประชารัฐขจัดขยะทะเล ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 63
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 70
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 67
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 70
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 65
ร่วมประชุมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 เขียนโดย admin 65
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คร้ังที่2/2563 เขียนโดย admin 57
ลงพื้นที่โครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 73
ร่วมประชุม "การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผูผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" เขียนโดย admin 71
ร่วมประชุมจี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาผ่านระบบ vdo conference เขียนโดย admin 238
ร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 78
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 79
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เขียนโดย admin 75
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 80
ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เขียนโดย admin 75
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 94
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 76
จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 92
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์โดยใช้ Cisco webex ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำภาคใต้ เขียนโดย admin 109
ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 87
ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 85
ร่วมประชุม เพื่อหารือการบูรณาการการนำแอพพลิเคชั่นและการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 79
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 72
ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแนะนําการใช้งาน Application "WeFightCOVID-2019“ เขียนโดย admin 72
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 73
ร่วมรับฟังการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เขียนโดย admin 79
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 ครั้งที่3 เขียนโดย admin 71
ประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 108
การประชุมร่วมระหว่างจังหวัดพังงา กับผู้แทน 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และจังหวัดระนอง เขียนโดย admin 108
ร่วมประชุมการแจ้งกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 112
การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 105
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 111
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 100
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 111
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 เขียนโดย admin 95
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 105
สถิติจังหวัดพังงามอบเครื่องอุปโภคบริโภค เขียนโดย admin 96
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย admin 156
ร่วมประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 96
ร่วมประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขียนโดย admin 96
สถิติจังจังหวัดพังงาร่วมมอบตู้อะคริลิคตรวจโรคและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจาย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ เขียนโดย admin 117
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ของโครงการต่างๆ เขียนโดย admin 109
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมแจกข้าวกล่องที่บริเวณด้านหน้าร้านเดอะบาเลย์ เขียนโดย admin 111
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขียนโดย admin 107
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เขียนโดย admin 112
ร่วมประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 98
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 93
เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อกำหนด ออกตามมาตราตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เขียนโดย admin 89
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิลด์ (FaceShield)เพื่อมอบให้กับให้กับบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพังงา เขียนโดย admin 96
เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงาร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 96
ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 96
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 96
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 91
ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดพังงา ร่วมใจกันทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เขียนโดย admin 105
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 94
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 98
ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบVideo Conference เขียนโดย admin 98
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 เขียนโดย admin 103
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 101
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 105
ประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 96
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 97
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 107
อบรมแบบสอบถามโครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 104
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563เเละสถานการณ์ไวรัส covid-19 เขียนโดย admin 96
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เขียนโดย admin 104
ร่วมฟังการประชุมชี้แจง การติดตาม การตรวจราชการ ผ่านระบบ Conference เขียนโดย admin 106
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอกะปง เขียนโดย admin 109
อบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เขียนโดย admin 100
พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 52 และโครงการบัวแก้วสัญจร เขียนโดย admin 104
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย admin 108
ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 103
ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย admin 92
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2563 เขียนโดย admin 110
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 108
อบรมชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลสินค้าและบริการโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 113
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 105
ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 102
อบรมแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 110
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 98
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงาประจำปี 2563 เขียนโดย admin 108
ร่วมหารือ"โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร" เขียนโดย admin 98
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 110
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เขียนโดย admin 109
ร่วมงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 117
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงาและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 117
ประชุมคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D๑) เขียนโดย admin 113
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เขียนโดย admin 115
เรือนจำจังหวัดพังงา เปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ยกระดับสุขภาพผู้ต้องขัง เขียนโดย admin 104
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ชุดพื้่นเมือง เขียนโดย admin 119
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 118
ประชุมสรุปการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 124
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า" จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 162
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 124
สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานพิธีเปดถนนคนเดินบ้านปากถัก...เมืองเหมืองเก่า เขียนโดย admin 118
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เขียนโดย admin 116
ผู้ว่าฯพังงา นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 79
ร่วมเป็นเกียรติใน "งานสมโภชผอบทองคำและแห่พระธาตุ" วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) เขียนโดย admin 130
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เขียนโดย admin 127
นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกันอาราธนาศีล สวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 112
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ชุมชนตอตั้ง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เขียนโดย admin 121
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมายเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปาและโรงแรม เจดับบลิวแมริออทเขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา เขียนโดย admin 127
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 115
วันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 124
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดคลองงา” อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 114
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่บริเวณถนนคนเดิน “หลาดลองแล” อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 129
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 115
ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเส้นทางเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 และเจ้าเมืองพังงาในอดีต เขียนโดย admin 133
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 84
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 118
ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ.2563" เขียนโดย admin 131
ประชุมชี้แจงเพิ่มเติม/สรุปประเด็นปัญหาการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 และการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 131
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่1/2563 เขียนโดย admin 156
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 130
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 126
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 126
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 130
คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ เขียนโดย admin 117
ย้อนยุค เสวนา...เรื่องนายเหมืองพังงา (...ซีซั่น 1) เขียนโดย admin 128
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 125
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดสร้างภาพลักษณ์สวยงามเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2563 เขียนโดย admin 129
การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 105
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 133
Big Cleaning Day ประจำศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 129
ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการก่อสร้างสนามบินระดับพื้นที่จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 125
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เขียนโดย admin 134
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 122
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาในการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 128
การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 146
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเปิดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 139
มอบเกียรติบัตรโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้่ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 132
อบรมโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 140
ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 141
ร่วมมอบสิ่งของในการออกร้านมัจฉากาชาด "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563" เขียนโดย admin 136
ขอพรปีใหม่ 2563 เขียนโดย admin 127
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 117
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 132
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 143
เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา 62 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 144
เข้าร่วมรายการ ร้อยเรื่องอันดามัน ณ สถาณีวิทยุ สวท.พังงา F.M.100MHz เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 137
พิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดพังงา ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เขียนโดย admin 132
พิธีรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิและกิจกรรมเนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี เขียนโดย admin 145
เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 123
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 135
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 149
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอความร่วมมือโครงการ "สตรีพังงา นางฟ้าอันดามัน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สู่พังงาเมืองแห่งความสุข" เขียนโดย admin 131
กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ เขียนโดย admin 136
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 117
ร่วมประชุมพบปะตามโครงการสานใจชุมชน ของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 118
เปิดโครงการ "เดิน กิน ชิม เที่ยว " ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 119
พิธีปล่อยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล เขียนโดย admin 131
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูยน์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 143
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 142
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ ทุจริต"  ณ หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 142
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 131
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา เขียนโดย admin 145
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 136
พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 168
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขียนโดย admin 168
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 141
ประชุมคณะกรมการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเถอ หัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ 11/2562 เขียนโดย admin 163
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี เขียนโดย admin 140
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เขียนโดย admin 152
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 138
RAM PHANGNGA RUN เขียนโดย admin 141
กิจกรรมจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 141
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา" เขียนโดย admin 150
ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 153
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการติดตามงาน และการตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 157
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับทบทวน และการจัดแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย admin 137
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 160
สถิติจังหวัดพังงาร่วมรับฟังการหารือเพื่อขับเคลื่อนเเผนส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัฉริยะ (Smart City) เขียนโดย admin 203
ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 137
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 169
การแข่งขันจักรยานระดับโลก รายการ "เลอแทปไทยแลนด์ บาย ตูร์เดอฟร็องส์ 2019” (L’Etape Thailand by Tour de France 2019) เขียนโดย admin 171
วิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ เขียนโดย admin 155
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 137
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 132
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เเละจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 147
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 161
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 179
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 154
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 151
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 163
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดมหกรรม "เที่ยวพังงาสุขใจ @ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึพังงา" เขียนโดย admin 126
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการแข่งขัน phang-nga Beach Trail 2019 เขียนโดย admin 136
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็๋จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร เขียนโดย admin 158
สถิติจังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 146
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 159
ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) เขียนโดย admin 171
ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล เขียนโดย admin 170
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 148
ออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 154
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เขียนโดย admin 142
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 177
Infographic เขียนโดย admin 174
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 174
วันสตรีไทย ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 172
กิจกรรมโครงการรวมใจเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 185
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 167
ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 146
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 180
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 165
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอคุระบุรี) เขียนโดย admin 163
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 177
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เขียนโดย admin 180
บันทึกเสียงคำถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 149
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 168
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 183
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวง DE ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 169
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 170
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 170
การใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น เขียนโดย admin 220
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 181
วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 199
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 189
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow" ณ จังหวัดกระบี่ เขียนโดย admin 172
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)เดือนมิถุนายน เขียนโดย admin 184
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก เขียนโดย admin 178
ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างย้่ังยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 177
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 176
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 180
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 201
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 189
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 196
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 161
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย admin 185
กิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งกลางใจเขา" Phang-nga Hospital Run 2019 เขียนโดย admin 193
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 188
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 209
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 203
อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) เขียนโดย admin 182
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 174
สถิติจังหวัดพังงาร่วมลงนามแสดงความอาลัย แด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดพังงาร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 169
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เขียนโดย admin 196
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 183
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 184
ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 56 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 193
การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 172
กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 180
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 162
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 186
ประชุมอบรมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 159
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 190
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 168
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 164
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 171
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย admin 199
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 172
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 193
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 180
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 186
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 198
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เขียนโดย admin 190
ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เขียนโดย admin 194
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 188
พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เขียนโดย admin 255
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด เขียนโดย admin 197
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 207
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เขียนโดย admin 177
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้่ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 210
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 214
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร(Field Day) เขียนโดย admin 223
กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย admin 231
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เขียนโดย admin 220
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 224
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เขียนโดย admin 236
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 222
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เขียนโดย admin 215
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 223
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ณ ถ้ำน้ำผุด พังงา เขียนโดย admin 249
จิตอาสาเกาะพระทอง เขียนโดย admin 234
ประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 221
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เขียนโดย admin 236
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 217
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 212
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 191
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 267
พิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 225
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 234
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ) เขียนโดย admin 212
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 231
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย เขียนโดย admin 224
งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 245
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 219
สถิติจังหวัดพังงามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 230
อบรมแบบ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 247
งาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา" เขียนโดย admin 240
Kick Off การปฏิบัติตามแผน 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เขียนโดย admin 229
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 235
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 211
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วป่า เขียนโดย admin 223
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอตะกั่วทุ่ง เขียนโดย admin 240
ขับเคลื่อนภาระกิจการสร้างเครือข่ายสถิติอำเภอท้ายเหมือง เขียนโดย admin 200
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน"ปาบึก" เขียนโดย admin 214
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 227
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ และปล่อยแถวรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 262
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 294
ปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 263
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 222
No Gift Policy เขียนโดย admin 223
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เขียนโดย admin 234
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 230
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 234
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 249
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 247
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 211
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 245
ขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ เขียนโดย admin 216
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 254
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 213
ประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ เขียนโดย admin 241
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 244
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 243
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 271
โครงการสำรวจการมีการใช้่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (เดือนพฤศจิกายน) เขียนโดย admin 260
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 257
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 299
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 242
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 233
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 250
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 243
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 228
การแข่งขันจักรยาน L'e Tape Thailand by Le Tour de France Phangnga 2018 เขียนโดย admin 260
จิตอาสา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เขียนโดย admin 246
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 239
พิธีบำเพ็ญและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 274
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 348
โครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 295
เคารพธงชาติไทยและกล่าวคำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เขียนโดย admin 348
"มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nga City" เขียนโดย admin 295
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด เขียนโดย admin 312
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 273
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาสให้ชุมชน" เขียนโดย admin 294
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 267
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติิด เขียนโดย admin 309
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนสิงหาคม) เขียนโดย admin 114
โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 246
สถิติจังหวัดพังงาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 296
เปิดอบรมโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เขียนโดย admin 263
ไหว้พระ..ทั่วไทย สุขใจ...ถ้วนหน้า @อำเภอกะปง-อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 255
ส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยสู่สากลประจำปี2561 เขียนโดย admin 248
บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เขียนโดย admin 232
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 235
1 กิจกรรม 1 จังหวัด เขียนโดย admin 281
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 261
สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 241
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมทำบัญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย admin 245
phangnga smart travel เขียนโดย admin 257
โครงการจิดอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เขียนโดย admin 249
ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 265
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 258
สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 247
สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3) เขียนโดย admin 221
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็น "มองภาพอนาคตเขาหลักสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน" เขียนโดย admin 248
ประสานและติดตาม โครงการสำรวจเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 255
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 335
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 266
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 391
โครงการสำรวจติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 269
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "โครงการเน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 246
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 256
วันอาสาฬหบูชา เขียนโดย admin 615
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็๋ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 265
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 243
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 263
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 288
สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 254
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ เขียนโดย admin 330
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนกรกฎาคม) เขียนโดย admin 239
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 274
ตรวจสอบสัญญาณและอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 285
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมิถุนายน) เขียนโดย admin 252
ออกตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 239
โครงการสำรวจคุณภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย admin 278
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และที่พักแรม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 332
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 595
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 272
ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 298
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 290
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 273
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 292
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 264
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" เขียนโดย admin 267
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 268
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 240
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 337
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 259
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนพฤษภาคม) เขียนโดย admin 244
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 241
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 229
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 266
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 247
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 236
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 263
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 300
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 261
สถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 341
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนเมษายน เขียนโดย admin 276
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 311
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 253
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เขียนโดย admin 292
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 281
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 396
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนม่ีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 283
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา(คปส.) ครั้งที่2/2561 เขียนโดย admin 280
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" เขียนโดย admin 241
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 353
สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2561 เขียนโดย admin 290
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 280
สถิติจังหวัดร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 302
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 298
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 308
ปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1(Kick Off) จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 280
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอำเภอทับปุด เขียนโดย admin 285
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 345
ประกวดราคาจ้างโครงการ Phangnga Smart Travel Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย admin 438
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 298
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 267
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย admin 280
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 284
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 296
พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 295
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนมกราคม) เขียนโดย admin 350
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ อำเภอคุระบุรี เขียนโดย admin 326
ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 298
ประชุมการกำหนดร่างของเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) เขียนโดย admin 296
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 287
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เขียนโดย admin 328
ติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 303
จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 299
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 305
ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 329
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 275
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา(คสป.) เขียนโดย admin 401
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนธันวาคม) เขียนโดย admin 344
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 347
หารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 338
ทดสอบการให้บริการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 351
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เขียนโดย admin 309
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 311
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เขียนโดย admin 302
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 345
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 416
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 512
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 521
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 424
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ เขียนโดย admin 435
สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ.2558-2559 เขียนโดย admin 801
โรคไข้เลือดออก เขียนโดย admin 1019
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาประจำเดือนเมษายน 2558 เขียนโดย admin 507
ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนโดย admin 553
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม 2557 เขียนโดย 10 430
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เขียนโดย 9 861
สถิติการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย 2556 เขียนโดย 6 542


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6