เนื้อหา

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ Phangnga Smart Travel Application

 

เอกสารตามแนบท้าย