แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยฯ เขียนโดย admin 335
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 541
Menu Infographic ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 550
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องท่องเที่ยว เขียนโดย admin 4553
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องข้าว เขียนโดย admin 729
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1314
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องขยะ เขียนโดย admin 1122
infographic ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2553-2558 เขียนโดย admin 496
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยกรธรรมชาติฯ เรื่องขยะ เขียนโดย admin 1323
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1205


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6