แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยฯ เขียนโดย admin 299
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 473
Menu Infographic ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 513
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องท่องเที่ยว เขียนโดย admin 4155
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องข้าว เขียนโดย admin 679
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1214
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องขยะ เขียนโดย admin 1044
infographic ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2553-2558 เขียนโดย admin 450
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยกรธรรมชาติฯ เรื่องขยะ เขียนโดย admin 1208
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 1082


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6