วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดพังงา

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องท่องเที่ยว

บทวิเคราห์ะและสรุปสถานการณ์ เรื่อง ท่องเที่ยว ตามชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

Click เพื่อดาวน์โหลดบทวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ PDF

รายละเอียดของข้อมูล (Metadata)

Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ

บทวิเคราห์ะและสรุปสถานการณ์ เรื่อง ผู้สูงอายุ ตามชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

Click เพื่อดาวน์โหลดบทวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ PDF

รายละเอียดของข้อมูล (Metadata)


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6