แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 12
Menu Infographic ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 170
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องท่องเที่ยว เขียนโดย admin 1127
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องข้าว เขียนโดย admin 336
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 437
Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องขยะ เขียนโดย admin 421
infographic ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2553-2558 เขียนโดย admin 152
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยกรธรรมชาติฯ เรื่องขยะ เขียนโดย admin 315
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม เรื่องผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 286
Mind Map ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 368