แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด" เขียนโดย admin 81
สถิติจังหวัดร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เขียนโดย admin 84
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ) เขียนโดย admin 80
สถิติจังหวัดพังงา ร่วมดำเนินการตามพระดำริ กิจกรรม Big Cleaning Day เขียนโดย admin 100
ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2561 เขียนโดย admin 83
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เขียนโดย admin 119
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 เขียนโดย admin 83
มอบของขวัญวันเด็ก เขียนโดย admin 66
ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา2560 เขียนโดย admin 56
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา สนับสนุนรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปี งานกาชาดจังหวัดพังงา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 163