แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล(กิจกรรมพัฒนาสปาชุมชนบ้านโคกไครเพื่อการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 56
ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และควบคุมการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 59
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่2/2560 เขียนโดย admin 47
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ) เขียนโดย admin 57
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เขียนโดย admin 53
พิธีเปิดกิจกกรม show case "เน็ตประชารัฐ@ สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" เขียนโดย admin 52
พิธีเปิดโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข เขียนโดย admin 69
โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 49
ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และจัดพิธีสมโภชหลวงปู่ทวด ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 47
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เขียนโดย admin 57