แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 และโครงการสำรวจอื่น ๆ เขียนโดย admin 83
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพื้นที่อำเภอเกาะยาว เขียนโดย admin 73
พิธีเปิดงานเทศกาลชิมกุ้งแชบ๊วยลองแลอาหารเล@คลองเคียน 2017 เขียนโดย admin 81
พิธีเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล(กิจกรรมพัฒนาสปาชุมชนบ้านโคกไครเพื่อการท่องเที่ยว เขียนโดย admin 73
ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และควบคุมการปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 77
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่2/2560 เขียนโดย admin 66
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟ) เขียนโดย admin 74
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เขียนโดย admin 73
พิธีเปิดกิจกกรม show case "เน็ตประชารัฐ@ สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" เขียนโดย admin 69
พิธีเปิดโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข เขียนโดย admin 86