มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

febd1dfc-5087-495f-8e59-4be3170b663b

          22  มกราคม  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ประสานกับอำเภอตะกั่วป่า เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดโครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ และได้เข้าร่วมรับฟังรายงานการดำเนินงานและชี้แจงปัญหาการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีนายมานิตย์  เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน

ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย

db1f5fdf-afe0-4871-afa3-f076988758c0

         14  มกราคม 2559 เวลา 13.30น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมการประชุมหารือฯดังกล่าว

หมวดหมู่รอง