แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 207
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 237
Infographic ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 256
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 202
การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด เขียนโดย admin 245
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 246
ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค เขียนโดย admin 211
ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 195
การให้บริการยืมอุปกรณ์ ICT สำหรับผู้พิการ เขียนโดย admin 267
โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 248


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6