แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 6
การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด เขียนโดย admin 10
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 17
ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค เขียนโดย admin 17
ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 27
การให้บริการยืมอุปกรณ์ ICT สำหรับผู้พิการ เขียนโดย admin 58
โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 58
บริการยืมอุปกรณ์ผู้พิการ เขียนโดย admin 79
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA) เขียนโดย admin 60
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 79