แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 130
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 154
Infographic ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 191
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 150
การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด เขียนโดย admin 158
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 141
ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค เขียนโดย admin 142
ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 135
การให้บริการยืมอุปกรณ์ ICT สำหรับผู้พิการ เขียนโดย admin 198
โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 179