แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 283
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 310
Infographic ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 334
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 283
การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด เขียนโดย admin 322
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 326
ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค เขียนโดย admin 287
ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 275
การให้บริการยืมอุปกรณ์ ICT สำหรับผู้พิการ เขียนโดย admin 348
โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 326


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6