แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 343
ชี้แจงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 366
Infographic ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดพังงา เขียนโดย admin 397
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 342
การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด เขียนโดย admin 377
สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 382
ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค เขียนโดย admin 339
ร่วมงานสัมมนา"เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เขียนโดย admin 339
การให้บริการยืมอุปกรณ์ ICT สำหรับผู้พิการ เขียนโดย admin 400
โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 385


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6