สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)

สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 07.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งประสานการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว ณ ลานหน้าร้านที่นี่พังงา... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พิธีตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...
 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมงานประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภา

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสม

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุ

Previous
Next