ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รับเสด็จฯ

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รับเสด็จฯ เมื่อวันศุกร์ที่8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NU... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนระดับประเทศ

สถิติจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนระดับประเทศ เมื่อวันพุธที่6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนระดับประเทศ ณ บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา . เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจจังหวัดพังงา ในทุกวันธรรมสวนะ ณ วัดบ้านเตรียม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เมือวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ หมู่ที่6 บ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร

 • ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รับเสด็จฯ

  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รับเสด็จฯ

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนระดับประเทศ

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประ

 • สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ จังหวัดพังงา

  สถิติจังหวัดพังงาร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐ

 • โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และกิจกร

Previous
Next