• ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ

  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระ

 • ร่วมงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

  ร่วมงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

 • ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงาและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบ

 • ประชุมคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D๑)

  ประชุมคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D๑)

 • การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด

  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะ


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6