สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
จังหวัดพังงา
แผนที่ความยากจนประเทศไทย
ระบบงานสารบรรณ
CWT web
มาตรฐานสถิติ
TPD_Info
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์

counter

อ่านข่าวอื่นๆ
 ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนธันวาคม 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมิถุนายน 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมีนาคม 2553
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม 2553
คุณต้องการใช้ข้อมูลด้านไหนมากที่สุด
ประชากรและแรงงาน
18%
รายได้ประชาชาติ (GPP)
17%
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4%
สุขภาพและอนามัย
4%
รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
29%
การท่องเที่ยว
25%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา
92/50-51 ถนนศิริราษฎร์   ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 0 7641 1324, 0 7641 3231,0 7641 3243